OM LAFTINGENS PROBLEMER OG UTFORDRINGER


Som lafteteknisk rådgiver har jeg opplevd det meste av de feil/mangler som kan oppstå når en produsent/leverandør ikke følger de retningslinjer som gis i normer for oppføring/levering av en hytte i laftet virke. Dette er en stor belastning for mange hytteeiere som har gledet seg til å få en laftet hytte eller en hytte i stav og laft.

De fleste gjennomgående feilene er dårlig utført laftearbeid som resulterer i at bygget får dårlig brukskomfort pga trekk. Likeledes kan enkelte leverandører benytte for rått virke noe som vil resultere i krymp i laftene i løpet av de første årene. Dette vil også gi trekk og kuldebroer.

På flere hytter jeg har hatt befaring på, har tømmeret vært så rått at fuktigheten renner ned over veggene og stokkene har fått et grønnaktig skjær av mugg. Det sier seg selv at med stor fuktighet vil det etter tid utvikle seg sopp- og muggskader hvilket kan være direkte helseskadelig.

De fleste som bestiller en laftehytte ønsker å realisere en livsdrøm og ser frem til et godt hytteliv. Nedturen blir derfor ekstra stor når hytteeieren oppdager trekk, vann og/eller snø gjennom veggene.

Dårlige takløsninger er også et gjennomgående problem. Ofte er det feil utførelser rundt piper og lufting over tak eller manglende innfelt beslag mellom tak og oppstugu i tillegg til mangelfullt utført beslag over/under dører og vinduer.


Jeg kan ikke gjenta for ofte at potensielle hytteeiere må være kritiske ved valg av leverandør. Det er viktig å sørge for å ha en utfyllende kontrakt som refererer til Norsk Standard og Bustadoppføringsloven. Vær også reservert med å betale hele beløpet før du/dere har tatt hytten i bruk over en periode og fått erfaring.

 

 Lafteeksperten : organisasjonsnr. 976 913 884
Kopibeskyttet © 2010