HVA JEG KAN BIDRA MED


  • Planlegging – herunder kontakter med arkitekter (laft stiller spesielle byggtekniske krav som de fleste arkitekter mangler)
  • Utvelgelse og råd ved valg av leverandør
  • Utarbeidelse av kravspesifikasjon vs kjøpekontrakt
  • Kontroll og oppfølging under produksjons- og byggeprosessen
  • Bistand ved ferdigstillelse og/eller 1. års befaring.Har du et nytt eller eldre laftebygg du har problemer med, kan jeg bistå og fortrinnsvis komme med konstruktive forslag til løsning(er).


Ta også kontakt hvis du ønsker bistand vedrørende et lafteprodukt. Jeg kan i tillegg bistå med løsninger med tilbygg i bindingsverk til et laftebygg eller tilbygg i laft til et bindingsverk.

 

 

 Lafteeksperten : organisasjonsnr. 976 913 884
Kopibeskyttet © 2010