EKSEMPELBILDER

  • Hytter utført i tømmer (eksempler på laftede tømmerhytter).
  • Arkitekttegninger – (bistå arkitekten med byggtekniske innspill i forhold til bygging i tømmer).
  • Fuktighetsmåling av tømmer før opplafting.
  • Fra laftehallen (kontroll av lafte- og tømmerkvalitet under produksjon ).
 
 
 
 
 
 

 

 

Lafteeksperten : organisasjonsnr. 976 913 884
Kopibeskyttet © 2010